Dziś jest: Czwartek, 27 stycznia 2022

Kontakt

B.T.H. "EMP TERMO"
Ewa i Marek Piękoś sp.j.

ul. Głęboka 44,
37-200 Przeworsk

Biuro:
tel. 16 648-53-22
fax  16 648-53-22

Zaopatrzenie:
tel. 16 648-28-90
fax  16 648-53-22

RSS: EMP Termo RSS

Aktualności

OFERTY PRACY


» więcej

PODZIĘKOWANIA Z TARNOWSKICH GÓR

Zadanie 6. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni nowej oczyszczalni
"Centralna Oczyszczalnia Ścieków" - Śródmieście

» więcej

Instrument Szybkiego Reagowania

» więcej


Newsletter

   

Realizacje » Sieci zewnętrzne

 

 • Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Korczaka w Rzeszowie
 • Poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę kanalizacji etap II oraz wymianę sieci wodociągowej etap I - Gmina Goraj
 • Zadanie 6. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni nowej oczyszczalni "Centralna Oczyszczalnia Ścieków" - Śródmieście w ramach przedsięwzięcia: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach II Faza"
 • "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II" Kontrakt 4. Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy
 • Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w Gminie Liszki. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszów.
 • Kontrakt XIII Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul.Wyspiańskiego, ul.Brzozowa, ul.Krakowska, ul.Lipowa
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Paczółtowice w ramach projektu pn.: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy"
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim Dzielnica Radlin II
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Radziszowie - Projekt PN. "GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA" Zadanie nr 9 (Kontrakt IX) - kanalizacja dla Radziszowa etap III d
 • Budowa sieci i przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kompleksowe wykonanie kolektora deszczowego kanalizacji deszczowej dla nowobudowanego Centrum Handlowo-Rozrywkowego MILLENIUM HALL w Rzeszowie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiennik Stary oraz monitoringu przepompowni ścieków 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.Moniuszki i ul.Makowej w Biłgoraju
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Różańcu Etap I zadanie 5
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Chmielku
 • Budowa kolektora deszczowego w osiedlu Sitarska Kępy w Biłgoraju  etap II
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamojskiej i w ul. Przemysłowej oraz  w ul.11 Listopada w Biłgoraju
 • Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II., ul. Lubelskiej i ul. Janowskiej w Biłgoraju
 • Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na terenie Zakładu Produkcyjnego MODEL OPAKOWANIA w Czosnowie k/Warszawy
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i sieci ciepłowniczej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Przeworsku przy ul.A.Krajowej 2
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Prusa, Mickiewicza, Żeromskiego, Puszkina oraz nawierzchni ulic Żeromskiego i Puszkina w Biłgoraju.
 • Kanalizacja burzowa na osiedlach Śródmieście i Sitarska Kępy, i w  ul. Zielonej,  w Biłgoraju
 • Kanalizacja sanitarna w Różańcu Etap I zadanie 2
 • Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
 • Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi w Rudniku nad Sanem i Chałupkach
 • Sieć centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Jednostce Wojskowej w Białobrzegach k/Zegrza
 • Sieć ciepłownicza na terenie TRAX-BRW SP. z o.o. w Przeworsku
 • Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów do budynku Spółdzielni Inwalidów ZGODA w Łańcucie


Galeria zdjęć: Sieci zewnętrzne
Wykonanie: Producer